คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 ก.พ.63 ถึงวันที่ 11 ก.พ.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา วิธีพิจารณาความอาญา อาจารย์สัตยา อรุณธารี วันที่เสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ห้อง 17401