คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 พ.ค.63 ถึงวันที่ 27 พ.ค.77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ เปลี่ยนเเปลงตารางสอบ เนื่องจากตรงกับเทศกาลฮารีรายอเเละประกาศจังหวัดสงขลาเรื่องวันหยุดชดเชย
 
     

ประกาศ เปลี่ยนเเปลงตารางสอบ เนื่องจากตรงกับเทศกาลฮารีรายอเเละประกาศจังหวัดสงขลาเรื่องวันหยุดชดเชย