คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ก.ค.63 ถึงวันที่ 28 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แถลงการณ์คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กรณีการดำเนินคดีอาญาต่อนายวรยุทธ อยู่วิทยา และผลของคดีอาญา
 
     

แถลงการณ์คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กรณีการดำเนินคดีอาญาต่อนายวรยุทธ อยู่วิทยา และผลของคดีอาญา