คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 มี.ค.64 ถึงวันที่ 25 มี.ค.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 13 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ #พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยมีรูปแบบกิจกรรมให้รุ่นพี่มาทบทวนเนื้อหาความรู้ในรายวิชาที่จะทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณและรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex
 
     

</font></font></font></font></div></td>
        </tr>
       <tr>
        <td height=