คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 มี.ค.64 ถึงวันที่ 22 มี.ค.77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย อย่างไรให้ปังปุริเย่ โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทัช กิจรานันทน์ ผู้พิพากษาศาจังหวัดพัทยา และนางสาวเทียนศิริ บุญโชควิทูร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นผู้บรรยาย
 
     

วันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย อย่างไรให้ปังปุริเย่ โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทัช กิจรานันทน์ ผู้พิพากษาศาจังหวัดพัทยา และนางสาวเทียนศิริ บุญโชควิทูร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นผู้บรรยาย ณ ห้อง 17402 มหาวิทยาลัยทักษิณและเชื่อมสัญญาณทางไกลไปยังห้อง MF2200 มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจก็สามารถรับฟังบรรยายผ่าน webex meeting ได้อีกด้วย