คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 2 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 1 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผ
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านบริการวิชาการระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2563