คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 2 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 1 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ยินดีกับ อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอนระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2563