คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 29 มี.ค.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์สาขาวิชากฎหมายอาญา”