คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.65 ถึงวันที่ 29 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปาฐกถาพิเศษ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายก
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางด้านนิติศาสตร์ภาคใต้อีก 7 สถาบัน และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมทางกฎหมาย"

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "บทบาทของผู้ประกอบการต่อการพัฒนานวัตกรรม ระบบเศรษฐกิจ และสังคม" โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings