คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 พ.ค.65 ถึงวันที่ 2 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่ประกอบอาชีพประกันภัย ร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจในหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมกฎหมายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย
 
     

ขอเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่ประกอบอาชีพประกันภัย ร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจในหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมกฎหมายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย

ช่องทางดังนี้
https://forms.gle/pgtREhpmy73Wves1A