คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 พ.ค.65 ถึงวันที่ 5 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 59
 
     

ประกาศรับสมัครการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 59
https://edoc.tsu.ac.th/pdfjs/web/viewer.jsp?file=../../docs/2022-05/102261-3-5-2022t14_49_19.pdf