คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ค.65 ถึงวันที่ 10 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศสำหรับนิสิตและอาจารย์ E -cultural exchange program
 
     

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศสำหรับนิสิตและอาจารย์ E -cultural exchange program

กิจกรรมที่ 1 เวลา 08.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมองทางกฎหมายอาเซียนระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยประกอบไปด้วยนิสิตจาก 4 มหาวิทยาลัย จาก 3 ประเทศ ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. The national university of Malaysia

3. University of Bengkulu , Indonesia

4. State University of Surabaya, Indonesia

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex meeting