คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ค.65 ถึงวันที่ 10 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศสำหรับนิสิตและอาจารย์ E -cultural exchange program
 
     

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศสำหรับนิสิตและอาจารย์ E -cultural exchange program

กิจกรรมที่ 2 เวลา 12.30 น. กิจกรรมสัมมนาปัญหากฎหมายอาเซียนระหว่างประเทศระหว่างคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยประกอบไปด้วยนิสิตจาก 7 มหาวิทยาลัย จาก 4 ประเทศ ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยทักษิณ

2.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. The national university of Malaysia

4. University of Bengkulu , Indonesia

5. State University of Surabaya, Indonesia

6. Andalas University, , Indonesia

7. Debrecen University, Hungary

ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex meeting