คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ค.65 ถึงวันที่ 10 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณและชื่นชม น.ส.สิริพร ช่วยรอด และนายสากีหรีน สอบอม ศิษย์เก่าและนิสิตคณะนิติศาสตร์
 
     

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณและชื่นชม น.ส.สิริพร ช่วยรอด และนายสากีหรีน สอบอม ศิษย์เก่าและนิสิตคณะนิติศาสตร์ ที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการทำกิจกรรมเพิ่มศักยภาพนิสิตของทางคณะฯ (เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้องติว)