คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ค.65 ถึงวันที่ 10 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วม กิจกรรม “จากใจส่งใจเพื่อก้าวต่อไปมหาวิทยาลัยทักษิณ"
 
     

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วม กิจกรรม “จากใจส่งใจเพื่อก้าวต่อไปมหาวิทยาลัยทักษิณ"โดยท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ในการเข้ารับดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ มอบช่อดอกไม้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ