คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครศึกษาต่อ
เริ่มแสดง :: 15 พ.ค.65 ถึงวันที่ 30 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครนิสิต ภาคสมทบ
 
     

เปิดแล้วจ้าา สำหรับคนที่รอสมัคร #ภาคสมทบ 
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (ครั้งที่ 3) 

เปิดรับสมัครหลักสูตร 
น.บ.นิติศาสตร์                                                                                                                                        

1. ภาคสมทบ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น.                                                                                

2. ภาคบล็อกคอร์ส (Block course) เรียนวันศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น. 

รับตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤษภาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://admission.tsu.ac.th/admission/applicant/project.jsp