คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 พ.ค.65 ถึงวันที่ 31 ก.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ ถึงบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 
     

ประชาสัมพันธ์ ถึงบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2561 , 2562 ที่จะดำเนินการจองชุดครุยแล้ว และที่ยังไม่ได้จองชุดครุย ทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง