คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.65 ถึงวันที่ 3 พ.ค.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่28-29 พ.ค.2565 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ ได้เข้าร่วมงาน สรุปบทเรียน 20 ปี เครือข่ายฯ 10 ปี กฎหมายฯ เส้นทางสู่ความเป็นพลเมืองไทย ณ จังหวัดระนอง
 
     

วันที่28-29 พ.ค.2565 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ ได้เข้าร่วมงาน สรุปบทเรียน 20 ปี เครือข่ายฯ 10 ปี กฎหมายฯ เส้นทางสู่ความเป็นพลเมืองไทย ณ จังหวัดระนอง และได้รับโอกาสจากท่านอาจารย์สุนีย์ ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการขึ้นทะเบียนขอคืนสัญชาติให้แก่พี่น้องคนไทยพลัดถิ่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น♥️

#ศูนย์นิติชาติพันธ์ุ