คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศูนย์นิติชาติพันธุ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565 ศูนย์นิติชาติพันธุ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการสิทธิมนุษยชนคนชายขอบ/กลุ่มเปราะบาง โดยได้มีการลงพื้นที่ศึกษาประวัติชุมชนและปัญหาทั้งทางด้านสิทธิขั้นพื้นฐานตลอดจนปัญหาในเรื่องที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ในพื้นที่ราไวย์ จังหวัดภูเก็ต และกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

#ศูนย์นิติชาติพันธ์