คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สานรอยทาง สร้างรอยรัก นักกฎหมาย
 
     

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต ผู้แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานในโครงการ "สานรอยทาง สร้างรอยรัก นักกฎหมาย " ของสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์