คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 17 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มอบสื่อความรู้ทางกฎหมาย (ผลงานนิสิตในรายวิชาต่างๆ)ให้แก่ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แหลมสนอ่อน
 
     

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบสื่อความรู้ทางกฎหมาย (ผลงานนิสิตในรายวิชาต่างๆ)ให้แก่ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แหลมสนอ่อน ภายใต้โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม : รอบรั้วมหาวิทยาลัย