คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอ วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ณ โรงแรมแกรนด์ฟอจูน จังหวัดนครศรีธรรมราช