คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โดยสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (SMO LAW TSU)
 
     

กิจกรรม “Law น้องที่หอใน” โดยสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (SMO LAW TSU) ขอบคุณพี่ๆ สโมฯ ที่ให้การช่วยเหลือ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกดูแลน้องในการเข้าหอพักใน