คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พบปะพูดคุยทักทายกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายอย่างไม่เป็นทางการ
 
     

สวัสดีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สร้างกลุ่มนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกท่านได้พบปะพูดคุยทักทายกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ากลุ่มนี้ครับ