คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีในชั้นอุทธรณ์ในระดับชาติ
 
     

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการคัดเลือกตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องศาลจำลอง มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสงขลา เพื่อเข้าแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีในชั้นอุทธรณ์ในระดับชาติ ตามโครงการ ต้นกล้า Moot Court