คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.ค.65 ถึงวันที่ 31 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : TSU Laws ว่าด้วยกฎหมายในชีวิตประจำวัน และการใช้สิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย
 
     

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมจัดกิจกรรม "TSU Laws ว่าด้วยกฎหมายในชีวิตประจำวัน และการใช้สิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง