คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.ค.65 ถึงวันที่ 31 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อ.ศิริชัย กุมารจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2565
 
     

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อ.ศิริชัย กุมารจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2565 ณ ศาลจังหวัดพัทลุง