คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.65 ถึงวันที่ 5 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จากใจพี่สู่น้อง LAW สัมพันธ์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
 
     

กิจกรรมที่ 3 : จากใจพี่สู่น้อง LAW สัมพันธ์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 - 19.00 น.

 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings

 โดย ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต

 พบกับพี่ ๆ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์จากหลากหลายอาชีพ และเส้นทางการใช้ชีวิต พร้อมด้วยการเสริมทัพด้วยแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จจากใจพี่สู่น้อง LAW สัมพันธ์

แล้วเจอกันนะ น้องปี 1 ที่รัก