คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ส.ค.65 ถึงวันที่ 4 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมตั๋วทนาย สำหรับนิสิตชั่นปีที่3และ4 และโดยเฉพาะนิสิตที่ได้รับอนุปริญญา
 
     

ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมตั๋วทนาย สำหรับนิสิตชั่นปีที่3และ4 และโดยเฉพาะนิสิตที่ได้รับอนุปริญญาที่จะเข้าทำการสอบในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการทบทวนความรู้และให้เกิดผลอย่างแท้จริงโดยท่านวิทยากร คือ นายจักรณริน หลงขาว และนายสุรเชษ บิลสัน ทางคณะต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย