คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.65 ถึงวันที่ 6 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบชิงชนะเลิศ