คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ต.ค.65 ถึงวันที่ 10 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ปัณฑพล ประสารราชกิจ ในการบรรยายพิเศษ รายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
     

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปัณฑพล ประสารราชกิจ

ในการบรรยายพิเศษ รายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้นปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง