คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ต.ค.65 ถึงวันที่ 10 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณทุกคน ขอน้อมรับความปรารถนาดีด้วยคำอวยพร งดการให้ ไม่รับของขวัญในในทุกเทศกาลหรือโอกาสต่าง ๆ ขอขอบคุณในไมตรีจิตของทุกคน
 
     

NO GIFT POLICY 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณทุกคน ขอน้อมรับความปรารถนาดีด้วยคำอวยพร งดการให้ ไม่รับของขวัญในในทุกเทศกาลหรือโอกาสต่าง ๆ ขอขอบคุณในไมตรีจิตของทุกคน” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ