คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ต.ค.65 ถึงวันที่ 10 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิลาสลักษณ์ รัตนพันธุ์ ในการบรรยายพิเศษ รายวิชากฎหมายแรงงาน
 
     

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิลาสลักษณ์ รัตนพันธุ์

ในการบรรยายพิเศษ รายวิชากฎหมายแรงงาน ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ณ อาคารเรียน 18 ห้อง 18501 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา