คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ต.ค.65 ถึงวันที่ 10 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปรากฏกาาณ์ยิงกราดที่ จ.หนองบัวลำภูกับการพัฒนาระบบงานยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง