คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ต.ค.65 ถึงวันที่ 27 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระดับจังหวัด
 
     

วันที่ 21 กันยายน 2565 ยุติธรรมจังหวัดสงขลาและคณะนิติศาสตร์ พูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์