คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 3 พ.ย.65 ถึงวันที่ 3 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภาทนายความเป็นกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พ.ศ. 2565-2568
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภาทนายความเป็นกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พ.ศ. 2565-2568