คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 พ.ย.65 ถึงวันที่ 7 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยากรร่วมฝึกอบรม “วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
     

วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมฝึกอบรม “วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับเกียรติจาก พันเอก เฉลิมชัย สุทธินวล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะผู้ติดตามมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีการปิดการฝึกอบรม