คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 7 พ.ย.65 ถึงวันที่ 7 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สนัน ยามาเจริญ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สนัน ยามาเจริญ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายอาญา ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565