คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.65 ถึงวันที่ 10 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หารือความร่วมมือทางด้านงานวิชาการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
 
     

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์เข้าพบ คุณวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านงานวิชาการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา