คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 พ.ย.65 ถึงวันที่ 11 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการให้แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
 
     

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าพบ คุณบุญญรักษ์ บุญญาธิการ ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เพื่อหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการให้แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา