คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 17 พ.ย.65 ถึงวันที่ 17 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ระดับรางวัลดี ประเภทรางวัลผลงานวิจัยพื้นฐาน (ด้านสังคมศาสตร์)
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ระดับรางวัลดี ประเภทรางวัลผลงานวิจัยพื้นฐาน (ด้านสังคมศาสตร์) ในงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ใน วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง