คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.65 ถึงวันที่ 22 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรินทร์ เพ็ชรัตน์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรินทร์ เพ็ชรัตน์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาทนายความจังหวัดทุ่งสง