คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.65 ถึงวันที่ 23 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ "การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"
 
     

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เนื่องด้วยกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินโครงการ "การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" เพื่อเข้าพบหารือ นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเด็นการยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการ