คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 พ.ย.65 ถึงวันที่ 28 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมหารือร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อวางแผนการจัดโครงการลูกรพีสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ฟุตบอลประเพณี TSU-PSU
 
     

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมหารือร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อวางแผนการจัดโครงการลูกรพีสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ฟุตบอลประเพณี TSU-PSU ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์