คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.65 ถึงวันที่ 30 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมกิจกรรมจัดบูธคลินิกกฎหมาย ในงานปักหมุดประกาศพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่แรกของประเทศไทย
 
     

ศูนย์นิติชาติพันธุ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดบูธคลินิกกฎหมาย ในงานปักหมุดประกาศพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่แรกของประเทศไทย ณ บ้านทับตะวัน-บนไร่ จังหวัดพังงา