คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 1 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Muria Kudus University, Faculty of Law
 
     

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Muria Kudus University, Faculty of Law ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะสากล (Exchange Student) จำนวน 2 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2565