คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.66 ถึงวันที่ 24 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์ -รัฐศาสตร์ จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 
     

วันที่ 20 มกราคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์ -รัฐศาสตร์ จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในการเข้าร่วมรับชมการแสดงศาลจำลองจากนิสิตชั้นปีที่2 และชั้นปีที่3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ