คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.66 ถึงวันที่ 11 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอความร่วมมือบัณฑิตตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ แ
 
     

ขอความร่วมมือบัณฑิตตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ  รุ่นจบการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง
https://bit.ly/3izUTIN