คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.66 ถึงวันที่ 6 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤมล ฐานิสโร ได้รับรางวัล Best Presenter Awards หรือ รางวัลดีเด่นการนำเสนอวิจัย ประเภท Oral Presentation ระดับนานาชาติ
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤมล ฐานิสโร ได้รับรางวัล Best Presenter Awards หรือ รางวัลดีเด่นการนำเสนอวิจัย ประเภท Oral Presentation ระดับนานาชาติ ชื่อเรื่อง Legal Doctrines Relevant to Copyright Infringement of Second-Hand Copyright Animated Product ในงาน The 1st National and International Sripatom University Khon Kaen Conference "The Future of the Profession of Teachers and Administrations: Expectations, Challenges and Persistence"