คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 28 ก.พ.66 ถึงวันที่ 28 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภคอร ชูศักดิ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภคอร ชูศักดิ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต